top of page

Gyerekpszichológiai konzultáció és terápia

Nehézségek, elakadások a gyerekek életében ugyanúgy előfordulhatnak, mint a felnőttekében. Ezek származhatnak az őket ért környezeti hatásokból, de lehetnek a testi-lelki érési folyamatok következményei is.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy kiemelten segítsük őket abban, hogy családjukkal együtt találják meg a saját, egyéni megoldásaikat az önismeret útján.

Óvodáskortól fiatal felnőttkorig támogatjuk a hozzánk fordulókat, hogy viselkedésük, elakadásaik, vagy akár tüneteik okát megértsék, a kapcsolataikban könnyebben eligazodjanak. Segítünk abban, hogy olyan eszközkészletet sajátítsanak el, melyet a későbbiekben is tudnak majd alkalmazni a felnőtt élet kihívásaival szemben.

Diagnosztika: 

A fejlettségi szint megállapítása a gyerekeknél, serdülőknél kognitív, társas és érzelmi szinten. Segítséget jelent a nehézségek okainak feltárásában, és egyúttal útmutatást is kapunk a beavatkozás fókuszának megtalálásához, legyen az egyéni vagy csoportos konzultáció, terápia, családterápia, gyógypedagógiai ellátás vagy egészségügyi ellátás.

Konzultáció/tanácsadás:

A szülőkkel való konzultáció sok esetben – minél kisebb a gyerek, annál inkább – elegendő a tünetek enyhüléséhez, a fejlődés egészséges menetének visszaállításához. Amennyiben egyéni fejlesztésre és terápiára is sor kerül, a szülőkonzultáció elengedhetetlen pillére a közös munkának. Ilyenkor áttekintjük a gyerek helyét és működését a családon belül, a család mint rendszer működését,  a család kapcsolatrendszerét, valamint a gyereknevelési módszereket. A szülőket támogatjuk abban, hogy megtalálják a hatékony és számukra legmegfelelőbb technikákat, amelyek hosszú távú alapot biztosítanak a gyerekükkel való szeretetteljes kapcsolathoz.

A serdülőkkel végzett konzultáció általában egy konkrét célra fókuszál (pl. pályaorientáció), vagy a serdülőkorban jellemző, a fejlődés természetes részének tekinthető „normatív” krízisek feloldása, esetleg társas beilleszkedési nehézség megoldása a célja. Ez a folyamat néhány alkalmat jelent, így könnyen elfogadható a serdülők számára is.

Egyéni terápia gyerekeknél, serdülőknél és fiatal felnőtteknél:

Támogató terápiát veszteségek, betegség, krízis esetén szoktunk javasolni, például, amikor egy gyermek szülei válását követően sérül.

A feltáró terápiák az önismereti folyamatot kísérhetik, és a személyiség működésének módosítását célozzák meg az ellenállóbb, kiegyensúlyozottabb, egészségesebb életvitel érdekében.

A viselkedésterápiák, sokszor kognitív elemekkel kiegészítve, a gyerekek viselkedésmódosítását segítik, továbbá eredményesen használhatók a szorongás és fóbiák leküzdésében is.

A gyerekterápia általában nem jelent hosszú folyamatot, csak addig tart, amíg a tünet csökkenni kezd vagy megszűnik, és megindul a normál működés eléréséhez szükséges változás.

Egy konzultációs, vagy terápiás alkalom hossza 50 perc, díja 13-16.000 Ft közt változik, a szakemberrel való egyeztetés alapján.

Gyerekpszichológiai konzultáció és terápia: About Us
bottom of page